1. Foto KM is eenmanszaak, gevestigd aan Huibert Pootlaan 10, 1813 MH Alkmaar, die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2. Contactgegevens:
Adres: Huibert Pootlaan 10, 1813 MH Alkmaar
Telefoon: 0619521039
E- mailadres: fotokm@hotmail.nl
Website: fotokm.nl

3. Kasia Mleczko is de Functionaris Gegevensbescherming van Foto KM en zij is te bereiken via fotokm@hotmail.nl.

4. Foto KM verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Foto KM verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer.
Foto KM verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– ras
– seksuele leven
– gezondheid.

5. Foto KM verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Het verzenden van haar facturen

– Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om producten bij je af te leveren en/ of diensten uit te kunnen voeren
– Foto KM verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb
voor mijn belastingaangifte.

6. Foto KM heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Foto KM verwerkt jouw naam en social media account voor social media marketing. Jij hebt hier je expliciete toestemming voor gegeven. Foto KM zal deze gegevens verwijderen zodra jij aangeeft niet meer door Foto KM benaderd te willen worden.

7. Foto KM laat de foto’s bij Profotonet afdrukken. Hier kun je hun Privacy verklaring lezen:
https://www.profotonet.nl/upload/documents/tinymce/Privacybeleid.pdf

8. Foto KM maakt gebruikt van WeTransfer om foto’s naar je te sturen. Hier kun je hun Privacy verklaring lezen:
https://wetransfer.com/legal/privacy

9. Foto KM gebruikt outlook van Microsoft om contact te maken jou. Hier kun je hun Privacy verklaring lezen:
https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

10. Foto KM bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Foto KM hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoons- en adresgegevens worden 7 jaar bewaard omdat het een wettelijke verplichting van de Belastingdienst is.
Na deze periode zal Foto KM deze gegevens van jou verwijderen.
Personalia (geslacht, ras, seksueel leven)- foto’s die Foto KM van je hebt gemaakt, als je een toestemming voor publicatie hebt gegeven, worden levenslang bewaard op een externe harde schijf van Foto KM.
Personalia (geslacht, ras, seksueel leven)- foto’s die Foto KM van je hebt gemaakt, als je geen toestemming voor publicatie hebt gegeven, worden een jaar bewaard op een externe harde schijf van Foto KM, als een backup voor jou.

11. Foto KM verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

12. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Foto KM en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Foto KM een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Foto KM van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar fotokm@hotmail.nl. Foto KM reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Foto KM wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. Foto KM neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op