Algemene Voorwaarden en AVG

listek

1. Fotoshoot

U dient zelf alle informatie te verzamelen voor de shoot: plaats, datum, tijdstip, wat u mee moet nemen, etc. Meestal plannen we lang van tevoren een datum en u kunt even voor de datum contact opnemen voor meer details. Dit kan via email.
Fotoshoot kan geannuleerd worden tot 7 dagen voor de fotoshoot plaatsvindt. Bij annuleringen op de dag dat de fotoshoot plaatsvindt, kan een vergoeding van 40 euro worden aangerekend.
Wanneer de fotoshoot niet kan doorgaan omwille van overmacht, dient de klant dit zo snel mogelijk aan FOTO KM te laten weten. Er wordt dan geen extra vergoeding in rekening gebracht.
Bij ziekte verwacht FOTO KM dat u binnen 2 weken een nieuwe afspraak maakt.

listek

2. Uw keuze

Binnen 3 werkdagen wordt een sneakpreview galerij op de website van FOTO KM aangemaakt. Binnen 14 werkdagen wordt door FOTO KM een online galerij op Pixieset aangemaakt met foto’s van de fotoshoot, waaruit u foto’s kunt kiezen, die u wilt bestellen. Deze zijn uitsluitend bedoeld om uw keuze uit te maken en mogen nog niet gepubliceerd worden. U hebt 14 dagen om uw keuze te maken, daarna worden foto’s door FOTO KM gekozen.

Voor extra foto’s boven het gekozen pakket wordt het aparte bedrag gerekend volgens de actuele PRIJZEN.
Binnen 14 werkdagen krijgt u via WeTransfer de uitgekozen foto’s in hoge resolutie en met logo FOTO KM erop (die zijn bedoeld voor het publiceren) .

listek

3. Betaling

U krijgt, na u de foto’s had uitgekozen, een factuur, die dient binnen 7 dagen voldaan te zijn. De gekozen foto’s worden pas gestuurd, nadat de factuur wordt voldaan.

listek4. Cadeaubonnen

De cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen contanten.

listek

5. Aansprakelijkheid

FOTO KM stelt zich niet verantwoordelijk voor ongevallen tijdens een fotoshoot. FOTO KM stelt zich niet verantwoordelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door omstandigheden als (onverwachts) slecht weer of kinderen die niet op de foto willen. FOTO KM zal het volledige bedrag van de shoot in rekening brengen.

listek

6. Promotie en Publicatie

De gemaakte foto’s tijdens de fotoshoot worden door FOTO KM gebruikt voor publicatie en promotie, alleen als u de schriftelijke toestemming hiervoor hebt gegeven.

listek

7. Auteursrecht

Het auteursrecht van de foto’s blijft ten alle tijden bij FOTO KM. De foto’s mogen niet worden bewerkt, bijgesneden etc.

listek

8. Naamsvermelding

Indien de klant de foto’s publiceert, moet het logo van FOTO KM zichtbaar zijn.

listek

9. Privacy

FOTO KM zal geen persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer, emailadres, etc.) openbaar maken of doorgeven aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming.

listek

10. Algemene voorwaarden voor een trouwreportage

Algemene voorwaarden voor een trouwreportage worden apart met het bruidspaar besproken.

listek

AVG

1. FOTO KM is eenmanszaak, gevestigd aan Huibert Pootlaan 10, 1813 MH Alkmaar, die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2. Contactgegevens:

Adres: Huibert Pootlaan 10, 1813 MH Alkmaar

Telefoon: 0619521039

E- mailadres: fotokm@hotmail.nl

Website: fotokm.nl

3. Kasia Mleczko is de Functionaris Gegevensbescherming van FOTO KM en zij is te bereiken via fotokm@hotmail.nl.

4. FOTO KM verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die FOTO KM verwerkt:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer.

FOTO KM verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– ras

– seksuele leven

– gezondheid.

5. ​FOTO KM verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Het verzenden van haar facturen

– Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om producten bij je af te leveren en/ of diensten uit te kunnen voeren

– FOTO KM verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

6. FOTO KM heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. FOTO KM verwerkt jouw naam en social media account voor social media marketing. Jij hebt hier je expliciete toestemming voor gegeven. Foto KM zal deze gegevens verwijderen zodra jij aangeeft niet meer door FOTO KM benaderd te willen worden.

7. FOTO KM laat de foto’s bij Profotonet afdrukken. Hier kun je hun Privacy verklaring lezen: https://www.profotonet.nl/upload/documents/tinymce/Privacybeleid.pdf

8. FOTO KM maakt gebruikt van WeTransfer om foto’s naar je te sturen. Hier kun je hun Privacy verklaring lezen: https://wetransfer.com/legal/privacy

9. FOTO KM bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. FOTO KM hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoons- en adresgegevens worden 7 jaar bewaard omdat het een wettelijke verplichting van de Belastingdienst is. Na deze periode zal FOTO KM deze gegevens van jou verwijderen.

Personalia (geslacht, ras, seksueel leven)- foto’s die FOTO KM van je hebt gemaakt, als je een toestemming voor publicatie hebt gegeven, worden levenslang bewaard op een externe harde schijf van FOTO KM.

Personalia (geslacht, ras, seksueel leven)- foto’s die FOTO KM van je hebt gemaakt, als je geen toestemming voor publicatie hebt gegeven, worden een half jaar bewaard op een externe harde schijf van FOTO KM, als een backup voor jou.​

10. FOTO KM verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

11. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FOTO KM en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij FOTO KM een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die FOTO KM  van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar fotokm@hotmail.nl. FOTO KM reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . FOTO KM wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. FOTO KM neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.